II Zawody OFF – Road na poligonie w Krzyżanowicach – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012

wosp2012

Tytuł: II Zawody OFF – Road na poligonie w Krzyżanowicach – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012
Lokalizacja: poligon w Krzyżanowicach
Data: 2012-01-07
Godzina rozpoczęcia: 08:00
Godzina zakończenia: 19:00

Opis:
W ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jako miłośnicy pojazdów terenowych z Dolnego Śląska organizujemy Imprezę Turystyczno Krajoznawczą o Charakterze Rodzinnym. W tej edycji, celem jest zebranie środków na zakup najnowszego sprzętu do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Miło nam jest zaprosić do uczestnictwa użytkowników samochodów terenowych oraz SUV, a także quadów i motocykli terenowych. Pierwsza część imprezy zaplanowana jest na sobotę, 7 stycznia 2012 i składała się będzie z przejazdów trasami turystyczna i terenową, dostosowanymi dla samochodów typu SUV i terenowych. Trasy opracowane zostały tak, aby przejazd ich nie sprawiał problemów Kierowcom początkującym w zakresie jazdy w cięższych warunkach terenowych, a przejazd możliwy był samochodem z napędem na 4 koła wyposażonym w opony zimowe. Dla zaawansowanych załóg, trasę terenową urozmaiciliśmy, osobno punktowanymi próbami przejazdu. Trasa terenowa znajduje się w łatwo dostępnych dla, mile widzianych, Kibiców. Na terenie Bazy Rajdu i Biura na Placu Solnym, Uczestnicy i Kibice znajdą zaplecze gastronomiczne. W niedzielę, tj. w dniu XX Finału WOŚP, zapraszamy na Plac Solny we Wrocławiu. Na specjalnie przygotowanym, sztucznym torze, odbywać się będą przejazdy samochodami terenowymi prowadzonymi przez doświadczonych Kierowców.

Trochę materiału wideo z poprzedniej edycji:

Plan imprezy:
7 stycznia 2012 (Sobota)
Start Biura Imprezy na terenie Off Road Centrum Rayo 9.00 (Jelcz Laskowice)
Start Biura Imprezy na terenie Poligonu w Cieninie 9.00
Start pierwszych załóg Na trasę turystyczną i Terenową 10.00
Zjazd z trasy ostatniej załogi 16.00
Ogłoszenie wyników 17.00

Mapa dojazdu:

Regulamin imprezy:

Impreza turystyczno krajoznawcza o charakterze rodzinnym. Podczas imprezy przewidziane elementy zaawansowanej jazdy pojazdem mechanicznym w terenie oraz zabawy terenowe. Impreza będzie się składała z dwóch tras:
– Trasa Turystyczna (Dla pojazdów zgłoszonych w klasie Turystycznej i Sportowej) rozpoczynająca się w Biurze terenowym w Jelczu Laskowicach a kończącej w Bazie imprezy na terenie poligonu w Cieninie.
– Trasa Terenowa (Dla pojazdów zgłoszonych w Klasie Turystycznej i Sportowej)na terenie Poligonu w Cieninie, rozpoczynająca i krocząca się w Bazie imprezy.
– Trasa Terenowa rozszerzona będzie o Próby Przejazdu dla pojazdów zgłoszonych w Klasie Sportowej.
Administracja
– Biuro główne rajdu znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Jemeńskiej 7
Biura terenowe znajdują się:
– Baza imprezy w namiocie organizatora na terenie poligonu w Cieninie w pierwszym dniu imprezy.
– Teren Off Road Centrum Rayo w Jelczu Laskowicach w dniu pierwszym imprezy.
– Namiot organizatora na Placu Solnym we Wrocławiu w drugim dniu.

Osoby kontaktowe:
Roman Pachnik 604 997 110
Krzysztof Knopek 504 126 172

Warunki uczestnictwa:

Załoga:
– Załoga składa się z Kierowcy lub z Kierowcy i Pilota. Dopuszcza się obecność w pojeździe wraz z Załogą Osób Towarzyszących w łącznej ilości nie większej niż dopuszcza stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dzieci, powinny podróżować w stosownych fotelikach.
– Kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie Prawo Jazdy kategorii odpowiadającej prowadzonemu pojazdowi oraz nie być pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
– Podczas jazdy, wszyscy Załoganci i Osoby Towarzyszące powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
– Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i podobnie działających środków przez Załogantów i Osoby Towarzyszące w trakcie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia trzeźwości Osób uczestniczących w imprezie.
– Załoganci i Osoby Towarzyszące, które nie ukończyły 18 roku życia i nie są w trakcie trwania Imprezy pod opieką Opiekunów Prawnych, powinny mieć przy sobie ich pisemną zgodę na uczestnictwo.

Pojazd:
Pojazdy zgłoszone w Klasie Turystycznej
– Samochód z napędem wszystkich kół lub motocykl z napędem kół jednej lub dwóch osi.
– Ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW.
– Gaśnica (nie dotyczy motocykli)
– Trójkąt ostrzegawczy (nie dotyczy motocykli)
– Kamizelka ostrzegawcza
– Sprawny środek łączności
– Lina holownicza z zaczepami (nie dotyczy motocykli)
– Zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu (nie dotyczy motocykli)
– Worek na śmieci
– Paliwo w ilości wystarczającej na 3 godziny pracy jednostki napędowej pojazdu na biegu jałowym, alternatywnie, instalację ogrzewania postojowego z zapasem paliwa (nie dotyczy motocykli)
Pojazdy zgłoszone w Klasie Sportowej dodatkowo:
– Opony klasy MT
– Lina kinetyczna odpowiadająca parametrami parametrom pojazdu (nie dotyczy motocykli jednośladowych)
– Szekle odpowiadające parametrami parametrom pojazdu (nie dotyczy motocykli jednośladowych)
– Sprawna wyciągarka lub podnośnik typu Hi-Lift (dopuszcza się wyciągi ręczne oraz zestawy pozwalające użyć podnośnika Hi-Lift jako wyciąg) (nie dotyczy motocykli)
– Taśma zabezpieczająca drzewo w trakcie użycia wyciągarki
Organizator dopuszcza sprawdzenie wyposażenia pojazdów w czasie odpraw przed wyjazdem na poszczególne Trasy Imprezy.
Sugerowane dodatkowe wyposażenie pojazdów;
– Liny, taśmy i szekle o odpowiednich parametrach
– Termos z ciepłym napojem
– Posiłek regeneracyjny (kanapki, batony regeneracyjne)
– Dodatkowa ciepła odzież
– Koce/śpiwory

Trasa:
– Impreza odbywa się na drogach publicznych i na terenie nienadzorowanym. Przy przejazdach zastosowanie mają Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym.
– Załogi na trasie poruszają się wg notatek nawigacyjnych udostępnionych przez organizatora w dniu imprezy.
– Potwierdzenie Przejazdu poszczególnych odcinków Tras, uzyskuje się poprzez wbicie pieczątki umieszczonej na trasie przy Punkcie Kontrolnym w Kartę Drogową udostępnioną przez organizatora lub właściwe opisanie odnalezionego Punktu Kontrolnego.
– W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odwołanie niektórych Prób Przejazdu lub odcinków trasy imprezy.
– Po zakończeniu przejazdu przez Trasy, Załoga zdaje Karty Drogowe organizatorowi.
– Za prawidłowo zebrane Potwierdzenia Przejazdu przyznawane będą punkty, od ilości których zależne będzie zajęte miejsce w każdej z klas.
– W przypadku zdobycia przez kilka załóg tej samej liczby punktów, o zajętej pozycji zadecyduje wynik przejazdu po Trasie dodatkowej.
– Dla Załóg, które zdobędą największą ilość punktów, przewidziane są Wyróżnienia i Nagrody niespodzianki.
– Ze względu na amatorski charakter imprezy, załogi w składzie których będą Licencjonowani Zawodnicy nie będą klasyfikowane.
Postanowienia końcowe
– Osoba zgłaszająca pojazd do uczestnictwa w imprezie a nie będąca jego właścicielem, uważana jest za Osobę Upoważnioną przez Właściciela do jego użytkowania w trakcie imprezy w zakresie przewidzianym regulaminem. Właściciel pojazdu lub Osoba Upoważniona bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w trakcie imprezy.
– Zgłoszona załoga jest zobowiązana do niezwłocznego naprawienia wszystkich szkód powstałych z ich winy na trasach imprezy i w ich pobliżu.
– Załoga zobowiązana jest do umieszczenia w widocznym miejscu naklejek z numerem zgłoszeniowym, oraz logotypami sponsorów udostępnionymi przez organizatora, a także wniosą na miejscu dobrowolną, bezzwrotną wpłatę w wysokości minimum 200,00 złotych na rzecz WOŚP.
– Prowadzenie akcji reklamowych w trakcie imprezy wymaga zgody organizatora.
– Załoga która chce zakończy uczestnictwo przed oficjalnym zakończeniem, zobowiązana jest zgłosić ten fakt organizatorowi.
– Przez podpisanie zgłoszenia Osoba Zgłaszająca Załogę i Osoby Towarzyszące wyraża akceptację powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje Siebie, drugiego Załoganta oraz Osoby Towarzyszące będące w jego pojeździe do przestrzegania jego zapisów, dyscypliny i koleżeńskiego zachowania. A także do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ppoż. i poszanowania przyrody. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatruje indywidualnie organizator.

Zgłoszenie załogi powinno zawierać:
Imię i Nazwisko Kierowcy
Imię i Nazwisko Pilota
Klasa, w której Załoga deklaruje start
Marka i numer rejestracyjny pojazdu
Przewidywana ilość Osób Towarzyszących
Deklarowany sposób wpłaty wpisowego

Wpisowe:
200,00 zł do Puszki WOŚP

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
erpe@erpe.pl

Krótki adres URL: http://motocross.dirtarena.pl/?p=2334

Nadchodzące wydarzenia

  • Events are coming soon, stay tuned!

ANKIETA

Jaki obecnie posiadasz motocykl?

Zobacz wyniki głosowania

Loading ... Loading ...
sezon MXGP 2015 - oglądaj NA ŻYWO
Promocja imprez Motocross
sezon MXGP 2015 - oglądaj NA ŻYWO
Copyright © DIRT ARENA™ Wszelkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm, zamieszczone w matriałach publikowanych należą do ich właścicieli. Znajdź nas w Google+